Xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy

Đào tạo - Tư vấn chuyên nghiệp

Mối quan hệ đối tác tin cậy là cơ sở cho mọi hoạt động hợp tác và phát triển của AFC Vietnam. Các đối tác của AFC Vietnam luôn đồng hành với mục tiêu phát triển lâu dài và hài hòa lợi ích.

Kết hợp các phương thức đào tạo trực tuyến (Online), trực tiếp (Offline) và đào tạo theo yêu cầu mỗi doanh nghiệp (In-house). Hệ thống quản trị nội bộ vững mạnh là cơ sở cho các hoạt động tư vấn mang lại hiệu quả cao cho khách hàng.

Giáo dục gắn liền với công nghệ

Chuyên gia hàng đầu

Công nghệ hiện đại và hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả là những vấn đề cốt lõi của các giá trị mà AFC Vietnam mang đến cho khách hàng.

Trên 100 Giảng viên - Chuyên gia trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn đang hoạt động trong các dự án của AFC Vietnam.

PGS. TS Đặng Đức Sơn

Chuyên gia Tài chính - Kế toán

Ms Ngô Minh Anh

Chuyên gia Quản trị Tư vấn

PGS. TS Nguyễn Văn Định

Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng